На 25 май 2018 г. започна прилагането на Общия регламент относно защитата на личните данни при обработването им. (Регламент (ЕС) 2016/679).

GDPR позволява на гражданите на Европейския съюз (ЕС) да контролират по-добре използването на техните лични данни.

В „София Ърбан Зона Спорт 2019“  анонимността на нашите регистрирани състезатели, защитата на личните данни и конфиденциалността при съхранението им са наш приоритет и ние следваме всички национални и Европейски изисквания и регулации за защита на личните данни.

По-долу можете да прочетете важни аспекти каква информация и лични данни събираме и как я управляваме, как се използва и с кого се споделя.

СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИТЕ

Като в повечето уеб-сайтове , вие можете да посетите и нашият сайт без да разкривате самоличността си или други лични данни.

Ние събираме само информация и лични данни (наричани по-долу „Данни“), които вие предоставяте доброволно при регистриране за участие в „София Ърбан Зона Спорт 2019“, като попълните регистрационната ни форма , това са : Име и Фамилия, Година на раждане, Пол,  Град, Страна, Телефон, Имейл адрес и Дистанция.

Длъжни сме да ви информираме , че за провеждането на събитието „София Ърбан Зона Спорт 2019“ се събира, обработва и съхранява единствено и само информация от лични данни, необходими за изпълнението на тази цел, както следва:

Име и Фамилия – необходими за идентифициране на участниците в класирането по отделните спортове;

Година на раждане – необходима за разпределение на участниците във възрастовите групи по отделните спортове и дисциплини;

Град – необходим за изготвяне на статистически анализ на участниците в „София Ърбан Зона Спорт 2019“  

Страна – необходима за изготвяне на статистически анализ на участниците в „София Ърбан Зона Спорт 2019“  

Телефон – необходим за обратна връзка с участника при възникнали нередности по регистрацията за участие;

Имейл адрес – необходим при въвеждане в портала за проверка на „ Регистрирани участници“, дали участника има коректна регистрация в сайта на състезанието; необходим за обратна връзка

Пол – необходим за разпределение на участниците в отделните дисциплини и спортове – жени/ мъже;

Дисциплина – необходима за администриране по отделните спортове, където е необходимо по време на „София Ърбан Зона Спорт 2019“  

СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИ

Ние съхраняваме всички данни, които подавате към нас , докато не оттеглите писменно съгласието си. Имате право да поискате частично или пълно заличаване на Данните си по всяко време. Ние ще изпълним тези искания без забавяне.

ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ДАННИ

По писмена заявка можете да получите информация за съхраняваните ви Данни по всяко време.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Ние не предоставяме Данните, които събираме на трети страни. По-специално не продаваме, не отдаваме или не обменяме вашите Данни, освен ако това разкриване не се изисква от закона или не е изрично описано по-долу.

СИГУРНОСТ

Ние се грижим  за сигурността на вашите Данни и използваме всички технически и организационни възможности за съхранене на Данни по начин, който е недостъпен за трети лица. Всички данни се съхраняват в сървър, който отговаря на висок стандарт за безопастност и е защитен срещу достъп на неоторозирани лица.

ВРЕМЕ НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В предвид интереса и нуждите на участниците в „София Ърбан Зона Спорт 2019“, личните данни се запазват безсрочно или до момента на изявено писменно желание за изтриване от протоколите за класиране в различните дистанции.

ДРУГИ ЛИЧНИ ДАННИ В НЕ ИНТЕРЕС НА СОФИЯ ЪРБАН ЗОНА СПОРТ 2019

„София Ърбан Зона Спорт 2019“  не събира, обработва и съхранява други лични данни, включително субективни и „чувствителни“(етнос, религия, образование, сексуална ориентираност, политическа или друга принадлежност и тн.), които не са необходими за изпълнението на нашата цел за администриране, обработка и публикуване на финалните резултати ,постигнати от участниците в отделните спортове по време на „София Ърбан Зона Спорт 2019“