РЕГЛАМЕНТ НА ТАНЦОВ КОНКУРС КЪМ ФЕСТИВАЛА „ЪРБАН ЗОНА” 15-17.09.2019г.

Условия за участие

 Какъв е характера на фестивала?

Фестивалът има конкурсен характер, целта е да бъдат отличени най-добре представилите се групи. Конкурсът ще бъде в два стила Ърбън/Хип Хоп и Брейкденс.

Кой може да участва?

Мероприятието е отворено за всички, които работят за читалища, ЦРД, Дворци на децата, частни школи, студия, клубове и др.

Какви са категориите и изискванията?

В конкурса могат да вземат участие групи съставени от минимум 5 души. В репертоара трябва да доминира груповото начало на танца.*

*В репертоара могат да бъдат включени солови и дуетни изпълнения като акценти, но е задължително да бъдат обвързани с цялостната идея на танца, в противен случай такива не се толерират.

Какви са възрастовите ограничения?
Изпълнителите трябва да бъдат на възраст между 15 и 29г.

Какво трябва да бъде времетраенето на изпълненията?

Времевите граници, в които трябва да бъде представен репертоара на групата са от 5 до 10 минути.

Как ще бъдат оценявани изпълненията?

Журито е в тричленен състав, съставено е от специалисти в Модерния и Съвременен танц, Хип Хоп и Брейкденс.

Критерии за оценяване и формиране на оценка

Оценката се формира на базата на няколко компонента:

  1. Техника
  2. Композиция
  3. Имидж/Представяне

Репертоарът трябва да разкрива техническите умения, ритмичност и артистичност на танцьорите, композиционната структура и хореографската идея на танците, способността на изпълнителите да завладяват публиката, подбрания музикален съпровод, използвани атрактивни и оригинални похвати и иновации и др. Няма да бъдат толерирани изпълнения съдържащи насилие и агресия.

НАГРАДЕН ФОНД

  • Дипломи за участие се дават на всички участващи колективи
  • Плакети – за класиралите се на 1-во, 2-ро и 3-то място

УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ

Условие за участие във фестивала е задължителното попълване на апликационна форма по образец, в която се посочва:

  • Кратка информация за колектива;
  • Точен адрес, телефон и e-mail за кореспонденция;
  • Точната програма с имената на танците, времетраенето и музиката за отделните направления и възрасти.

Към заявката се прилагат още:

  • списък на участниците във фестивала

Заявките заедно със списъците на участниците трябва да бъдат изпратени до организатора, най-късно до …..2019 г. на посочения по-долу e-mail адрес.*

В заявката за участие задължително се упоменават имената на танците, времетраенето и музиката.

Програмата за участие в конкурсните дни ще бъде обявена на колективите след обработка на заявките. Организаторът си запазва правото да я променя при обективна необходимост.

С попълването на формуляра за участие вие се съгласявате с условията на сайта.