УЧАСТНИК: СПОРТЕН КЛУБ НИКОН
ВИД СПОРТ: Карате
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: София, Септември 2019

Карате е социален спорт, един от най- бързо разрастващите се в све-та.Тренировките по карате водят до изграждане на отборен дух.Децата по–лесно се сприятеляват, имат общи занимания и изяви,
стават по-уверени в себе си и се справят по-лесно с всички изпита-ния в живота.
Развиват се важни качества,като дисциплина, мотивация и социални умения.
Самодисциплината помага на децатада бъдат добри ученици не само в залата,но и в училище.Карате учи децата ,че те винагитрябва да бъдат подготвени,както и да могат да сесъсредоточават.Карате помага на децата даразвият фокусаи концентрациата си.

СПОРТНО – ТЕХНИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ

МАКИВАРА- времетраене 30 секунди
Дисциплина за начинаещите и най-малките каратисти.
Демонстрират се техники, удари с ръце и крака върху неудушевен предмет, целящи да развият еднаква сила в двете страни на тялото, издръжливост, мускулна координация, бързина, стабилност и правилна позиция, както и усещане за дистация и контрол на силата на удара.

КАТА- състезателите играят едновременно кати от списъка на WKF
КАТА ОТБОРНО – 3 състезатели
В буквален превод от японски означава „форма“, „образец“ или „стил“ и представлява строго опреде-лена поредица от техники, които се изпълняват в също така строго фиксирани ритъм и време. Като ця-ло това е комбинация от удари и блокове, използвани при бой най-често с повече от един въображаем противник.

КУМИТЕ – деца до 10 и до 12 години- 1 минута времетраене, до 14 години- 1.30 минута
КУМИТЕ ОТБОРНО – 3+1 състезатели (минимум двама)
Кумите е способността да прилагате всичко, което сте упражнявали в кихон и всичко, което сте научи-ли от ката, срещу истински противник.Кумите най-често се упражнява, чрез заучени атаки и блокове и за двамата опоненти, но въпреки че донякъде липсва елемент на изненада в това, уменията ни в защита и атака срещу реален противник, се развиват много бързо.

ПРОГРАМА

1 ден Състезание:
Деца до 8 години – макивара
Деца до 10 години – ката
Деца до 12 години – ката
Деца до 14 години – ката
50 минути

Демонстрация:
Макивара и ката 10 минути

2 ден Състезание:
Деца до 10 години- кумите
Деца до 12 години –кумите
Деца до 14 години – кумите
50 минути

Демонстрация:
Ката и бункай 10 минути

3 ден Състезание:
Деца до 10 години – кумите отборно
Деца до 12 години- кумите отборно
Деца до 14 години – кумите отборно
Деца до 12 години – ката отборно
Деца до 14 години- ката отборно
50 минути

Демонстрация:
Кумите 10 минути

С попълването на формуляра за участие вие се съгласявате с условията на сайта.