НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ ПО КАНАДСКА БОРБА / АРМРЕСТЛИНГ / В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

І. Характер и способи на провеждане на състезания по канадска борба /АРМРЕСТЛИНГ/

С оглед на международната терминология състезанията по канадска борба ще бъдат наричани състезания по армспорт.

По своя характер състезанията по армспорт се делят на лични и отборни.

 • В личните състезания се определят местата, заети от всеки участник в сътезанието в отделните теглови категории и в абсолютна категория.
 • В отборните състезания се определят местата на отборите, в зависимост от точките, които са донесли състезателите на дадения отбор в индивидуалното класиране (1-во място – 10 т.; 2-ро място – 7 т.; 3-то място – 5 т.; 4-то място – 4 т.; 5-то място – 3 т.; 6-то място – 2 т.)
 • Състезанията по АРМРЕСТЛИНГ се провеждат по системата на двойната елиминация (при регистриране на 2 загуби от даден състезател, същият отпада от състезанието).

ІІ. Участници в състезанията по АРМРЕСТЛИНГ

ІІ.1. Възрастови групи на участниците:

 • юноши и девойки младша възраст – 14-15 години;
 • юноши и девойки старша възраст – 16-18 години;
 • младежи – 19-21 години;
 • възрастни – 21-40 години;
 • ветерани – над 40 години.

ІІ.2. Участници

В състезание по АРМСПОРТ се допускат спортисти, занимавали се не по-малко от 6 месеца с АРМРЕСТЛИНГ. Заявлението за участие в дадено състезание се подава лично или от треньор, придружено от медицинско свидетелство.

ІІ.3. Допуск до участие в състезания

Допускът се осъществява от мандатна комисия по заявка с определена форма и документ за самоличност на съответния състезател. Всеки участник се състезава само в категорията, в която е заявен.

Мандатната комисия се утвърждава от БФКБ или от спортния клуб, провеждащ състезанието.

В нея влизат:

 • Председател на комисията;
 • Главен съдия;
 • Главен секретар.

Цялата отговорност за допускането на състезателите се носи от мандатната комисия.

ІІ.4. Теглови категории

Участниците в състезанието по АРМРЕСТЛИНГ се състезават в следните теглови категории по версията на Световната федерация по канадска борба WAF.

 • Жени – до 45 кг.; до 50 кг.; до 55 кг.; до 60 кг.; до 65 кг.; до 70 кг.; до 75 кг.; до 80 кг. и над 80 кг.
 • Мъже – до 50 кг.; до 55 кг.; до 60 кг.; до 65 кг.; до 70 кг.; до 75 кг.; до 80 кг.; до 85 кг.; до 90 кг.; до 100 кг.; до 110 кг. и над 110 кг.
 • Девойки – до 43 кг.; до 47 кг.; до 52 кг.; до 58 кг.; до 65 кг.; до 73 кг. и над 73 кг.
 • Юноши – до 52 кг.; до 58 кг.; до 65 кг.; до 73 кг.; до 81 кг.; до 90 кг. и над 90 кг.

ІІ.5. Теглене и жребий на състезателите

Тегленето и жребия на състезателите се осъществява преди самото състезание, но не по-късно от 18 часа преди началото на състезанието. Състезател, който закъснее за тегленето, не може да се състезава. Тегленето се извършва от специална комисия.

Изтеглянето на жребия се извършва непосредствено след минаването през кантара.

ІІ.6. Права и задължения на състезателите

Участникът е длъжен:

 • да знае и строго да съблюдава правилата и програмата на състезанието;
 • да бъде вежлив и коректен по отношение на всички участници, съдии и лица, провеждащи състезанието;
 • незабавно да се явява при повикване от съдийската колегия;
 • да пристъпва към масата само по сигнал на съдията.

Участникът има право:

 • да се обърне към съдийската колегия чрез официалния представител или капитана на своя отбор;
 • до началото на тегленето да контролира теглото си на всички официални кантари на състезанието
 • при необходимост да се обърне към лекаря на състезанието.

ІІ.7. Екипировка на състезателите

Участниците в състезание по АРМРЕСТЛИНГ задължително трябва да бъдат облечени със спортен екип (спортни обувки, анцуг или шорти, тениска).

Забранява се използването на всякакви предохраняващи бинтове, налакътници, както и носенето на гривни и пръстени на играещата ръка.

ІІ.8. Представители, треньори и капитани на отборите

Всеки отбор е длъжен да има официален представител, който се явява ръководител на отбора и осъществява връзката между съдийската колегия и сътезателите. Ролята на официален представител може да се поеме и от треньора или капитана на отбора. Протести по резултатите от даден двубой се подават от официалния представител чрез главния секретар на състезанието в писмена форма не по-късно от 1 минута след приключването на срещата, чийто резултат се оспорва. Когато официалният представител се държи некоректно към съдии, треньори, състезатели или други лица, обслужващи състезанието, може да бъде дисквалифициран.

ІІІ. Съдийска колегия

ІІІ.1. Съдии на състезания по АРМРЕСТЛИНГ могат да бъдат само лица, имащи необходимия ценз, получен от БФКБ.

ІІІ.2. Състав на съдийската колегия

Съдийската колегия за обслужване на дадено състезание се определя от БФКБ. Нейни членове са:

 • Главен съдия;
 • Заместник главен съдия;
 • Главен секретар;
 • Технически секретар;
 • Рефери;
 • Информатор;
 • Комендант;
 • Лекар на състезанието.

ІІІ.3. Главен съдия

Той носи отговорност за провеждане на състезанието пред организацията, която го провежда (респективно БФКБ). Той носи отговорност за пригодността на помещението, в което се провежда състезанието; проверява документалното му обезпечаване; разпределя реферите за всеки кръг; провежда заседанието на съдийската колегия преди началото на турнира; обявява резултатите от протестите; дава отчет за състезанието, подписвайки протоколите на състезанието не по-късно от 3 /три/ дни след приклюването му.

ІІІ.4. Заместник главен съдия

Той помага на главния съдия и при негово отсъствие поема функциите му.

ІІІ.5. Главен секретар

Той води протоколите на съдийската колегия; провежда жребия и определя порядъка на срещите; определя графика на съсезанието; приема заявленията, протестите и ги предава на главния съдия.

ІІІ.6. Рефери

Те ръководят двубоите на масата. Всяка среща се съдийства от двама рефери – главен и помощник.

ІІІ.7. Технически секретар

Води протоколите на отделните категории, в съответствие с решенията на реферите регистрира победа или загуба на съответния състезател и след приключване на състезанието предава протоколите на главния съдия.

ІІІ.8. Информатор

Той обявява програмата на турнира, съобщава порядъка на срещите и информира зрителите за хода на състезанието.

ІІІ.9. Комендант

Той отговаря за залата, в която ще се провежда състезанието – осветление, озвучаване, места за участниците и зрителите, охрана на състезанието.

ІІІ. 10. Лекар

Той носи отговорност за медицинското обезпечаване на турнира.

ІV. Правила, по които се провеждат състезания по АРМРЕСТЛИНГ

ОБЩИ ПРАВИЛА

ІV.1. Всеки състезател е длъжен да се държи коректно с другите състезатели, съдии и технически лица. В противен случай се дисквалифицира от състезанието.

ІV.2. Състезателят не може да иска отстраняване на даден съдия от неговата среща.

ІV.3. Състезателите задължително се борят с фланелки с къси ръкави. Забранява се носенето на предохранителни бинтове, налакътници, пръстени и гривни на ръката, с която се бори.

СТАРТОВА ПОЗИЦИЯ

ІV.4. В стартова позиция състезателите хващат ръцете си така, че първите фаланги на палците да се виждат.

ІV.5. Захватът на ръцете се разполага в центъра на масата, лактите се установяват на подложките.

ІV.6. Свободната ръка хваща ръкохватката на масата.

ІV.7. Рамената на състезателите трябва да са успоредни на кантовете на масата.

ІV.8. Единият крак на състезателя задължително трябва да бъде на земята.

ДВУБОЙ

ІV.9. Борбата започва след команда “Внимание” “Старт” – “Ready” “Go”.

ІV.10. Победа се присъжда на състезателя, който наведе ръката на противника до ограничителя на масата.

ІV.11. На състезател, получил два фала в една среща се присъжда служебно поражение.

ІV.12. Ако състезател наруши правилата в критична за него ситуация (ако ръката му е отклонена от вертикалата на ъгъл, по-голям от 45 градуса) му се присъжда загуба.

ІV.13. В случай на разрив на захвата или обявено предупреждение, участниците имат право на 30 секунди почивка.

ІV.14. След разрив на захвата ръцете на противниците се връзват със специални ремъци.

ІV.15. Времето за почивка при повторен двубой на финала е не повече от три минути.

НАРУШЕНИЯ НА ПРАВИЛАТА

ІV.16. Неизпълнение на команда на рефер.

ІV.17. Преждевременен старт.

ІV.18. Повдигане на лакътя от подложката.

ІV.19. Когато главата на състезателя пресече средната линия на масата.

ІV.20. Когато главата или рамото на единия състезател допрат захвата на ръцете.

ІV.21. Умишлен разрив на захвата в некритично състояние.

ІV.22. Положение, което може да предизвика травма на състезателя, който го е заел.

ІV.23. Изпускане на свободната ръка от ръкохватката.

ІV.24. Повдигане на двата крака едновременно от пода.

ІV.25. Използване на непозволени стимулатори.

 1. Оборудване на залата за състезание.
V.1. Маса

Масата, на която се провежда състезание по АРМРЕСТЛИНГ е специална и е оборудвана съгласно изискванията на Световната федерация по АРМРЕСТЛИНГ WAF.

Масите в залата се разполагат странично, така че зрителите  да могат да виждат свободно ръцете на състезателите.

V.2. Масата трябва бъде осветена вертикално отгоре или с разсеяна светлина, която да не пречи на състезателите.

V.3. Температурата в залата не трябва да бъде под 15° C (градуса по Целзий), а влажността на въздуха – под 60%. В залата трябва да има нормална вентилация.

Правилата са утвърдени на редовно заседание на УС на БФКБ, проведено на 15.11.1995 г. в гр. София.

                                   БФКБ:

                               /Асен Хаджитодоров/

С попълването на формуляра за участие вие се съгласявате с условията на сайта.