По време на подготовката за събитието URBAN ZONE ФОНДАЦИЯТА „ София – Европейска столица на спорта“  събра данни за спортни организации, клубове, организации и неправителствени организации от ЕС с цел обмен на добри практики и ноу-хау при организирането на спортни събития и иновативни странични прояви, свързани с подобряването на физическото здраве. Най-подходящите от тях бяха избрани да участват в URBAN ZONE.

 

Словенската организация за университетски спорт (SUSA) е неправителствена органзиация с нестопанска цел, която действа на университетско ниво в Словения. SUSA обединява словенските университетски спортни асоциации и главната й цел е да повиши участието на студентите в спорта посредство извънучебни спортни събития в страната и по Европа и промотирането на HEPA и спортните ценности на универститетско равнище. URBAN ZONE отговаря на основните цели на SUSA и изпратените от нея участници ще имат възможност да добият опит при изграждането на бъдещата  “EU URBAN ZONE”.


Асоциация «Se Poate» („Възможно е“) е румънска неправителствена организация, създадена от младите за младите. Организацията събира доброволци и членове от различните части на страната, най-вече от Букурещ.  Първата и основна цел на организацията е да подпомогне изграждането и промотирането на междукултурен обмен между младите  , като им помага да осъществят връзка по между си е Европейския съюз.


Основната мисия на асоциацията е  да  създава нови пътища и възможности за младите хора и да допринася за изграждането и развитието на активно гражданско общество и европейска идентичност. Култуата, международното обучение и саморазвитието са най-значимите и стратегически важни пътища, по които младите хора могат да се развият и да се формират не само физически, но и умствено.  URBAN ZONE ще спечели от участниците на Асоциация “Se Poate” чрез обмянвата на добри практики и споделянето на ценности в спорта, културата и образованието.  Sofia 2018 е точният проект за гореспоменатите цели и профил на организацията.


Община Лисабон е основен участник при организирането на URBAN ZONE, като ще осигури участници в основните целеви групи – млади европейци между 15 и 29 години. Лисабон, като столица, промотира спорта и подкрепя спортните клубове чрез осигуряването на голям брой доброволци. Лисабон също е бил столица на спорта, като в нея са изградени редица съоръжения за основните спортове (от футбол до плуване, от бокс до баскетбол, от волейбол до бойни изкуства и т.н. ) , както и алеи за бягане и каране на колело по улиците на града. Една от най-добрите практики на Община Лисабон е осигуряването на безплатни спортни дейности за много хора. Осигурени са намаления за младите в спорните клубове, както и безплатна услуга за хората в неравностойно положение. Спортът в Лисабон не е икономическа дейност, а една истинска образователна и обществена услуга, осигурена от общинскя бюджет. Тази уникална практика за спортна организация ще бъде споделена с другите представители на европейската общност, която ще бъде част от  URBAN ZONE за една седмица, но ще продължи да действа и след събитието. Община Лисабон ще допринесе за проекта  Sofia 2018, както и ще придобие опит от него, защото Лисабон бе избран от ACES за Европейска столица на спорта за 2021. Екипът на Община Лисабон ще придобие широк опит при организирането на спортни събития и ще бъде подпомогнат от  Sofia 2018 при изграждането на най-подходящия проектов дизайн и при организирането на широкомащабни спортни събития.


Община Моле де Валес, Испания , която бе избрана за Европейски град на спорта за 2017, ще вземе също участие в   URBAN ZONE. Още една община на европейски град на спорта допринася за проекта  Sofia 2018 със знанието и опита при организирането на спортни събития, тяхното промотиране в медиите, както и разпространяването на допритите практики на HEPA за младите хора. URBAN ZONE се нуждае от възможността да постигне общите си и специфични цели, като достигне младежката целева група. Опитът на Общината, която е била най-скоро във времето Европейски град на спорта ще е от изключителна ценност при оформянето на финалния дизайн и при изграждането на уебсайт за проекта.


Мрежата за развитие на европейския футбол (EFDN) е базирана в Холандия. Състои се от футболни клубове, които са отдадени на общностите си и на социалните отговорности, като се кооперира и ангажира на европейско ниво. Мрежата цели да промотира силата на футбола като инструмент за социално развитие и подкрепя усилията на нейните членове при инициативи, които използват футбола за достигането на целевите групи в обществото. Мрежата създава колаборираща среда за обмяна на знания, за да се развият тренировъчни методики , от които да спечелят общностите в цяла Европа. Мрежата се състои от 58 клуба от 25 европейски държави.  EFDN ще бъде изключително ценна при повишаването на знанието и осведомеността за позитивната роля на спорта при половото равноправие, включването в обществото, доброволството и даването на достъп до спортни дейности, тъй като основната цел на мрежата е да окуражи клубовете и футболните федерации да обменят знания, добри практики и опит на международно ниво, като повишава качеството и ефективността на националния и местен футбол за изграждането на инициативи.

Европейска мрежа за спорт на открито (Белгия) – Като организация ENOS работи за създаването на мрежа за развитие, промотиране и управление на спорта на открито в  цяла Европа. Тя участва в експертни групи, засягащи спорта на европейско ниво и свързва спорта с ЕС в Брюксел, за да представлява интересите на спорта на открито при процеса за взимане на решения. Мрежата свързва ентусиастите за спорт на открито и експертите от цяла Европа  и подпомага обмена на знания. Един важен инструмент е конфренцията  Euro’Meet, която се провежда на всеки две години. Опитът на  ENOS допринася за изграждането на мрежи за въвлеченост на страните в спорта и на неправителствените организации при обмяната на добри практики и организирането на градски спортни събития в свободното време и за удоволствие, както и за промотирането HEPA в еждневието на Европейския съюз.

Конфедерацията на турските аматъорски спортни клубове в Истанбул, Турция е доброволческа организация, която има за цел да изгражда спорта в градските общности. Спортът в Турция се окуражава и подкрепя от държавата и има за цел да увеличи броя на атлетите, които имат достъп до международни спортни събития, да изгради подходяща спортна среда и да осигури достъп на индивидите до спорта. Огромните спортни съоръжения и инвестиции в Турция до голяма степен са реализирани от държавата. Участието на тази турска организация ще допринесе за постигането на целта за популяризирането на спорта и осведомеността сред хората за важността от реновирането на градското пространство   за по-добри условия за спорт, както и HEPA градската среда ще допринесе за по-здравословния начин на живот в ЕС, по-добрата общност в ЕС и по-добрата икономика в бъдеще. От друга страна, Турция е кандидат за влизане в ЕС и така ще придобия повече знание за европейските ценности на толерантност, полово равноправие и ненасилие.


Естонската асоциация  за екопътеки (SA Eesti Terviserajad)тя обединява под една марка над 80 екопътеки в цяла Естония, с обща дължина близо 800 км, като се управлява от различни местни общини, неправителствени организации и частни лица. Мрежата екопътеки е създадена, за да предостави на хората в Естония възможността да участват в безплатна , ежегодна рекреативна дейност сред природата и в градовете.  Почти половината от тези екопътеки са разположени върху държавна собственост. Целта на фондацията е да подпомогне израждането на такива екопътеки в Естония, както и да предостави възможности  за свободен, ежегоден достъп от всички. От 2004 година са инвестирани над 22 милиона евро за изграждането им, като местните общини са осигурили 7.7 милиона Евроо, ЕС – 6.5 милиона, а Естонската асоциация за екопътеки – 3.2 милиона европ. Опитът към привличането на хората в такива дейности и  възраждането на градската ще са ценен опит при предоставянето на добри практики за привличане на градското население към спорта. Състезанията и демонстрациите по стриййт фитнес, ориентиране, катерене, гимнастика са също сред най-известните спортове на SA Eesti Terviserajad.


Сплитската университетска спортна асоциация от Хървария – тя организира над 15 спортни и рекреативни събития всяка година, включителни регатата Свети Дуйе, в която участват най-добрите университетски гребни отбори в Европа, включително тези от Оксфорд и Кембридж. Била е домакин на редица шампионати по неолимпийски спортове като 3х3 баскетбол, плажен волейбол и спортно катерене. Опитът й в организирането на широкомащабни събития ще е от изключително значение.


A.S.T.E.R.I. (Гърция) е организация с нестопанска цел, отдадена на осведомяването, обучението, изследването, промотирането и минимизирането на проблеми, свързани със съвременни болести сред младите и възрастните, като им се противопоставя посредством иновативни техники и нов начин на живот. Съвременните устройства като мобилните телефони, интернет игрите и комуникациите, социалните медии  и проблеми като булимията, затлъстяването, насилието и др. са новите проблеми на съвремието ни.

До този момент ASTERI се включва активо в Проучане – Изледвания и образователни дейност предимно свързани с физическото възпитание, потребителската и гражданска сигурност, рециклирането, нагласата за здравословен живот и информацията за интеграция в ЕС. Членовете на  ASTERI са също активни в опазването на околната среда с инициативата си Jeans Re-Use. Те събират дънки от млади хора на различна възраст от училищата и академиите, които да ги даряват. Акцията носи името   “Сподели дънките си и си намери НОВ приятел. ASTERI е активна и в доста образователни дейности чрез различни методики като кратки филми, състезания, бинго игри, фестивали и храни от местни производители. ASTERI участва в международната акция GREEN Sports заедно с 3 общини – Паяния – Атина, Пилеа Кортиатис – Солун, Пороя – Серес, като събира електрически уреди  с цел рециклиране, а в същото време засаждат дървета в площите в близост до спортните площадки. ASTERI е активен партнъор на проекта SPIN Project, координиран с  PAOK FC, като тренира по футбол в зала над 100 деца и юноши от бедни имигрантски фамилии и е достигнал до над 400 деца в градските области. ASTERI провежда и кампанията ФЛАНЕЛКИ ЗА МИР с подкрепата на Министерството на образованието – Спорт и Туризъм и Отдел Имиграция – Министерство на вътрешните работи, като осигурява уроци по волейбол за младите хора заедно със Съюза на атлетите. Кампанията е призната и за международно събитие. Над 40 държавни отбори като ПАОК, Олимпиакос, АЕК, Пантинайкос, Аполон, Ксанти с техните подразделеия по футбол, баскетбол, волейбол и други взимат участие в тази кампания. Други от основните спортове на    A.S.T.E.R.I. са карането на скейтборд, ролери и градски велосипеди.