В сградата Столична община бе Меморандум за сътрудничество и обмен на
добри практики между две европейски столици на спорта – София 2018 и
Лисабон 2021. От българска страна споразумението бе подписано от Елен
Герджиков – председател на Столичен общински съвети председател на
Фондация „София – европейска столица на спорта“, а от португалска от
Карлос Кастро – зам.-кмет на Лисабон и отговарящ за спорта в
португалската столица.